Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 8/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport bieżący 7/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w dniu 5 maja 2021 r. powziął informację, że liczba graczy oczekujących na zakup gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam (tzw. Wishlist) przekroczyła 80 tys. graczy. Premiera pełnej … Czytaj dalej Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:Raport roczny Spółki za 2020 rok … Czytaj dalej Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Raport sprzedażowy dotyczący gry Barn Finders w wersji na PC

Raport bieżący 6/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że sprzedaż gry Barn Finders (dalej jako: Gra) w wersji na PC od premiery do dnia publikacji niniejszego raportu przekroczyła 100 tys. sztuk. Natomiast, liczba osób wciąż oczekujących na … Czytaj dalej Raport sprzedażowy dotyczący gry Barn Finders w wersji na PC

Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy

Raport bieżący 5/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka zaakceptowała oraz przyjęła warunki dotyczące przyznania grantu od Epic Games Inc. na grę Unholy w ramach programu The Epic MegaGrants (dalej jako: … Czytaj dalej Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy