Zawarcie umowy z Codebusters Studio S.A. na realizację projektu Farm Simulator

Zarząd Duality S.A. [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 września 2023 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio: Partner oraz Strony] została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Farm Simulator” [dalej odpowiednio: Gra oraz Umowa].Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet produkcyjny … Dowiedz się więcej