Podpisanie umowy z Codebusters Studio S.A. na wykonanie gry Superstore Simulator

Zarząd Duality S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2024 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Partner” oraz „Strony”) została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Superstore Simulator” (dalej odpowiednio: „Gra” oraz „Umowa”). Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet … Dowiedz się więcej

Zawarcie umowy z Drago entertainment S.A. na realizację płatnego dodatku do Gas Station Simulator – DLC Shady Deals

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej „Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku Emitent podpisał umowę z Drago entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej odpowiednio „Umowa” oraz „Partner”] na realizację płatnego dodatku do gry Gas Station Simulator [dalej: „Gra”] – DLC Shady Deals [dalej: „DLC”]. Zgodnie z Umową Emitent … Dowiedz się więcej

Podpisanie umowy inwestycyjnej z Phenomen Games S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku podpisał z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę, dotyczącą planowanej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z ww. umową planowana inwestycja zakłada objęcie przez Inwestora do 1.350.000 akcji Spółki w ramach kilku podwyższeń kapitału zakładowego w … Dowiedz się więcej