Podpisanie umowy inwestycyjnej z Phenomen Games S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku podpisał z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę, dotyczącą planowanej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z ww. umową planowana inwestycja zakłada objęcie przez Inwestora do 1.350.000 akcji Spółki w ramach kilku podwyższeń kapitału zakładowego w … Dowiedz się więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogrampublikowania raportów okresowych w roku 2024.Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.raport kwartalny za III kwartał 2024 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2024 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. Wyjaśnienie: W dniu … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 10 stycznia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2023 r.Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punku 6 porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu współpracy z 505 Game SPA

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczącego podpisania umowy wydawniczej z 505 Game SPA, której przedmiotem była współpraca w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) oraz raportu bieżącego ESPI 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 14 grudnia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.