Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation

Raport bieżący 20/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada Emitent powziął informacje o rozpoczęciu procesu certyfikacji gry Barn Finders (dalej jako: Gra) na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation. W ww. procesie Emitent … Czytaj dalej Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation

Przesunięcie daty premiery pełnej wersji gry Accident w sklepie Steam

Raport bieżący 17/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o przesunięciu daty premiery pełnej wersji (wyjście z Early Access) gry Accident (dalej jako: … Czytaj dalej Przesunięcie daty premiery pełnej wersji gry Accident w sklepie Steam

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Raport bieżący 16/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17 września 2020 r. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H,I i J do ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że … Czytaj dalej Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dniu 14 lipca 2021 r. Pan Piotr Strzałkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Piotrowi Strzałkowskiemu za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż … Czytaj dalej Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Kategorie EBI