Podpisanie umowy inwestycyjnej z Phenomen Games S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku podpisał z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę, dotyczącą planowanej inwestycji w Spółkę.

Zgodnie z ww. umową planowana inwestycja zakłada objęcie przez Inwestora do 1.350.000 akcji Spółki w ramach kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję oraz dodatkowe warunki współpracy z Inwestorem przy trzech umowach koprodukcji gier z gatunku symulatorów, w których Emitent zachowa własność IP oraz prawo do 50% w przychodach z ich komercjalizacji. Łączna wartość inwestycji w ramach ww. umowy inwestycyjnej oraz planowanych umów koprodukcji gier wyniesie ponad 3,8 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki dokonał wyboru Phenomen Games S.A. jako inwestora wyspecjalizowanego w branży gamedev oraz ze względu na doświadczenie jego zespołu przy współfinansowaniu światowego hitu Gas Station Simulator, który dotychczas sprzedał się w ponad 1 mln kopii na PC.

Zarząd uznał, iż podpisanie umowy inwestycyjnej ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową oraz na dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.