Popremierowy raport sprzedażowy Barn Finders Bid Wars DLC

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 2/2023 informuje, że premiera dodatku Barn Finders Bid Wars DLC w wersji na PC miała miejsce w dniu 18 maja 2023 r. Premiera dodatku połączona została z promocją podstawowej wersji Barn Finders oraz Amerykan Dream DLC. Wynik sprzedaży … Dowiedz się więcej

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 5/2023

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje,że w opublikowanym w dniu 26 maja 2023 r. raporcie ESPI nr 5/2023 w treściraportu nastąpiła oczywista omyłka pisarska odnosząca się do wynikówsprzedaży. Wprowadzono także klaryfikację okresu za jaki podawane są wynikisprzedaży. W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.Było:Wynik sprzedaży na moment publikacji … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI