Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 10 stycznia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2023 r.Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punku 6 porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI