Informacja dotycząca Kapitału Docelowego i Programu Motywacyjnego

Szanowni Akcjonariusze, W związku z pytaniami dotyczącymi projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informujemy, iż Zarząd Duality S.A. nie planuje obecnie emisji akcji. Zapisy o kapitale docelowym zawarte w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są jedynie powieleniem już istniejących zapisów Statutu dot. kapitału docelowego (zachęcamy do zapoznania się z aktualnym statutem tutaj: AKTUALNY STATUT), jednakże z … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 8/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które … Dowiedz się więcej

Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport bieżący 7/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w dniu 5 maja 2021 r. powziął informację, że liczba graczy oczekujących na zakup gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam (tzw. Wishlist) przekroczyła 80 tys. graczy. Premiera pełnej … Dowiedz się więcej