Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dot. zawarcia umowy współpracy z 505 Games S. p. A. która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 … Dowiedz się więcej

Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) zgodnie z dyspozycją art.19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. wsprawie nadużyć na rynku […] („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 13 lipca 2023 roku w godzinachpopołudniowych, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w … Dowiedz się więcej