Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A. dot. projektu Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dot. zawarcia umowy współpracy z 505 Games S. p. A. która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 … Dowiedz się więcej