Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2024 roku


Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.