Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogrampublikowania raportów okresowych w roku 2024.Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.raport kwartalny za III kwartał 2024 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2024 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. Wyjaśnienie: W dniu … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI