Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Raport bieżący 16/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17 września 2020 r. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H,I i J do ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że … Czytaj dalej Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dniu 14 lipca 2021 r. Pan Piotr Strzałkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Piotrowi Strzałkowskiemu za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż … Czytaj dalej Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Kategorie EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 14 lipca 2021 r. przez Pana Michała Szewerniaka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Michałowi Szewerniakowi za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie … Czytaj dalej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Kategorie EBI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2021 r.

Raport bieżący 15/2021 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 13 lipca 2021 r. (dalej jako: ZWZ). Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, … Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Kategorie EBI

Istotna informacja dotycząca gry Barn Finders

Raport bieżący 14/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu uzyskiwania statusu wydawcy gier na konsolach Microsoft oraz … Czytaj dalej Istotna informacja dotycząca gry Barn Finders

Zawarcie umowy dotyczącej portowania gry Accident na konsole Sony, Microsoft i Nintendo

Raport bieżący 13/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 lipca 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy z Console Way S.A. (dalej jako: Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie portów gry Accident na konsole Sony, … Czytaj dalej Zawarcie umowy dotyczącej portowania gry Accident na konsole Sony, Microsoft i Nintendo

Raport sprzedażowy dotyczący dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders na PC

Raport bieżący 12/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości popremierowy raport dotyczący sprzedaży dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders (dalej jako: Dodatek), który miał swoją premierę na platformie STEAM w dniu 22 czerwca 2021 … Czytaj dalej Raport sprzedażowy dotyczący dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders na PC

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lipca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Kategorie EBI