Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego – Członka Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku, w dniu 18 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Jana Szmidta na członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy Pana Michała Jana … Czytaj dalej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 marca 2022 r.(„NWZ”). Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Podstawa prawna: § 4 … Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Kategorie EBI

Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport roczny Spółki za 2021 … Czytaj dalej Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 marca 2022 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Kategorie EBI

Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation

Raport bieżący 20/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada Emitent powziął informacje o rozpoczęciu procesu certyfikacji gry Barn Finders (dalej jako: Gra) na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation. W ww. procesie Emitent … Czytaj dalej Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation