Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 r. („WZA”) na dzień 04 lipca 2024 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI