Raport sprzedażowy dotyczący dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders na PC

Raport bieżący 12/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości popremierowy raport dotyczący sprzedaży dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders (dalej jako: Dodatek), który miał swoją premierę na platformie STEAM w dniu 22 czerwca 2021 … Czytaj dalej Raport sprzedażowy dotyczący dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders na PC

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lipca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 11/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lipca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Ustalenie daty premiery gry pełnej wersji gry Accident oraz dodatku pt. „Amerykan Dream” do gry BarnFinders

Raport bieżący 10/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o ustaleniu daty premiery pełnej wersji (wyjście z Early Access) gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam na dzień 22 lipca 2021 r. Przy wydaniu Gry, Spółka pełni … Czytaj dalej Ustalenie daty premiery gry pełnej wersji gry Accident oraz dodatku pt. „Amerykan Dream” do gry BarnFinders

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. W celu zapewnienia transparentnej komunikacji z Akcjonariuszami Spółki oraz w związku z zamiarem przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kluczowych warunków brzegowych programu motywacyjnego, którego wdrożenie planowane jest w Spółce, Zarząd … Czytaj dalej Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Kategorie EBI

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Raport bieżący 9/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. (dalej jako: ZWZ). W celu zapewnienia transparentnej komunikacji z Akcjonariuszami Spółki oraz w związku z zamiarem przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kluczowych warunków … Czytaj dalej Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.