Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu współpracy z 505 Game SPA

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczącego podpisania umowy wydawniczej z 505 Game SPA, której przedmiotem była współpraca w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) oraz raportu bieżącego ESPI 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 14 grudnia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.