Wydawca i Producent gier komputerowych

Spółka notowana na rynku NewConnect od 24 września 2020 r.

Duality S.A. prowadzi działalność od końca 2017 r. na rynku gier wideo jako producent i wydawca gier własnych oraz na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Zespół składa się z bardzo doświadczonych deweloperów, z których część zdobywała doświadczenie w takich firmach jak: People Can Fly, Flying Wild Hogs czy Platige Image. Spółka w głównej mierze operuje w silniku Unreal Engine 4, rzadziej w Unity, skupiając się na grach na komputery stacjonarne i konsole.

Celem Spółki jest tworzenie i wydawanie produkcji własnych oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka planuje produkcję gier na platformy PC/Steam, a także w przypadku najbardziej rentownych projektów przeniesienie ich na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, co będzie ułatwione dzięki wykorzystywaniu silników Unreal Engine 4 i Unity. Duality S.A. zakłada, że każdy projekt będzie opierać się na cyklach prototypowania i badań rynkowych. Takie działania pozwalają przy relatywnie niskich nakładach finansowych zidentyfikować, a w dalszej fazie kierować rozwojem projektu w sposób najbardziej pożądany przez konsumenta. Pełnowymiarowa produkcja rozpocznie się w chwili pozyskania odpowiednio licznej bazy potencjalnych nabywców (Steam Wishlist). Dzięki opisanemu podejściu każdy projekt będzie miał zapewnioną co najmniej zadowalającą początkową sprzedaż, a ryzyko przeznaczenia zasobów firmowych na produkt nieadekwatny do potrzeb rynku będzie minimalne.

Duality S.A. planuje produkcję i wydawanie gier o zróżnicowanej tematyce i skierowanych do różnych grup docelowych. Swoją działalność planuje opierać na produkcji gier z segmentu symulatorów premium w modelu “work for hire” oraz własnych IP. Taka polityka firmy pozwala na dywersyfikację przychodów, minimalizację ryzyka, a jednocześnie daje szansę na maksymalizację zysków. Duality S.A. jest także współwydawcą większości produkowanych przez siebie tytułów. W tym celu Spółka dba o własne kanały promocyjne. 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami od Duality S.A. – zapisz się na newsletter i otrzymuj regularne wiadomości odnośnie nadchodzących premier, informacji inwestycyjnych i rozwoju Spółki.

Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój poprzez prowadzenie działalności w obszarze produkcji i wydawania gier własnych oraz na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Celem Spółki jest:

  • produkcja i wydanie raz na 2-3 lata jednej średniej wielkości gry o budżecie powyżej 1 mln zł;
  • produkcja i wydanie kilka mniejszych gier w każdym roku o budżecie pojedynczej gry 100-600 tys. zł;
  • rozbudowa działu wydawniczego i wydanie kilku projektów zewnętrznych rocznie;
  • pozyskiwanie kolejnych zespołów zewnętrznych w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2020-2023. Spółka w celu realizacji strategii rozwoju rozważa wykorzystanie środków wypracowanych z działalności operacyjnej Spółki, tj. środki ze sprzedaży gier, środki pozyskane od wydawców oraz środki z tytułu współtworzenia mniejszych projektów.

UNHOLY

Wiodąca produkcja Duality o łącznym budżecie produkcyjnym przekraczającym 4 mln zł. Gra zaplanowana jest na 2023 rok na min. trzech wiodących platformach. Wydawcą Unholy został włoski 505 Games.

BarnFinders

83% pozytywnych recenzji na Steam

Pierwsza wyprodukowana i wydana gra przez Duality Games, jednocześnie stając się longsellerowym hitem o dużym potencjale dalszego rozwoju. 

Plany rozwoju gry:

Accident

78% pozytywnych recenzji
na Steam

Druga wyprodukowana i wydana przez Duality gra, wydana w trybie Early Access została ciepło przyjęta przez graczy.

Nasze pozostałe tytuły

Dzięki współpracy Duality z Hearbeat Games coraz więcej gier otrzymuje wsparcie w zakresie promocji i wydawnictwa w Chinach.

Kalendarz premier

Tytuł gry Planowany termin wydania Platforma Wydawca
Shady Deals (Gas Station Simulator DLC)
Q3 2024
PC
DRAGO Entertainment
Farm Simulator
TBA
PC
DRAGO Entertainment
CODEBUSTERS STUDIO S.A,
Superstore Simulator
TBA
PC
DRAGO Entertainment
CODEBUSTERS STUDIO S.A,
Barn Finders 2
TBA
PC, Micosroft Xbox
Sony PlayStation
Duality Games
Radiance
TBA
PC
Duality Games
Diorama Designer
TBA
PC
Duality Games
Unholy
Q2 2024
Micosroft Xbox
Sony PlayStation
505 Games

Wyniki finansowe

Kalendarium

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości w 2024 roku będzie odbywało się w następujących terminach:

1. raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.

2. raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

3. raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

4. raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Władze Spółki

Tomasz Strzałkowski – Prezes Zarządu
Od 2005 roku właściciel firmy Dark Satellite, zajmującej się tworzeniem grafiki, miedzy innymi do gier komputerowych dla takich firm jak People Can Fly, Flying Wild Hog, Platige Image. Współpraca przy tworzeniu grafiki do gier takich jak: Painkiller, Bulletstorm, Gears of War, God Fire, Juju. Od 2014 roku wspólnik i Prezes Zarządu Spółki Telepaths Tree Sp. z o.o., dewelopera gry Inner Chains. Od 2017 roku akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki Duality S.A., będącej twórcą i wydawcą gier komputerowych.

Michał Szewerniak – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Psychologii UW, grami zajmuje się od prawie 15 lat. Od gier planszowych, miejskich, szkoleniowych, aż po gry komputerowe  - gry są jego pasją.  Pracował nad takimi tytułami jak Vikings Gone Wild, Mayhem Combat, Inner Chains, Barn Finders, Unholy oraz wiele innych.  Na chwilę obecną pełni rolę Game Directora.

Marcin Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Falcon Games S.A. (w której wcześniej zajmował stanowisko Członka Rady Nadzorczej) oraz Ultimate VR sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej w spółkach Atomic Jelly S.A., Polyslash S.A., Asmodev S.A., Art Games Studio S.A. oraz Sonka S.A. W przeszłości zawodowo związany z takim spółkami jak Maestria sp. z o.o., Bright Brokers sp. z o. o., PKO BP S.A., Lokaty Ziemskie sp. z o. o. oraz Gold Finance sp. z o. o.

Nie spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym a także wykazuję się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku ekonomia, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Obecnie zajmuje stanowisko Prezes Zarządu w spółce Black Mirror sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej w spółkach PlayWay S.A. (akcjonariusz Duality S.A.), Polyslash S.A., Gaming Factory S.A., Stolen Labs S.A., UF Games S.A., Moonlit S.A., Ultimate Games S.A., Console Labs S.A., Art Games Studio S.A. oraz Pixel Flipper S.A.

Spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym a także wykazuję się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Michał Szmidt – Członek Rady Nadzorczej
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Współtwórca aplikacji mobilnych wspierających sprzedaż produktów finansowych. Od 2019 roku pracuje na stanowisku Country Operations Managera w De Lage Landen Leasing Polska S.A. odpowiadając m.in. za
digitalizację i optymalizację procesów oraz zarządzanie zespołem IT. Pełni również funkcję prokurenta w De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym a także wykazuję się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Paweł Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

CEO Spirit Games Studio S.A., to lider z ponad 10-letnim stażem w branży finansowej i gamingowej. Jego doświadczenie
zawodowe obejmuje współpracę z największymi korporacjami, takimi jak Cyfrowy Polsat, Idea Bank i Getin Noble Bank, jak też z funduszem
inwestycyjnym Flash Ventures ASI, gdzie pełnił funkcję Project Managera.

Nie spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym a także wykazuję się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2023r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Tomasz Strzałkowski
452 000
452 000
11,39%
11,30%
PlayWay S.A.
438 043
438 043
10,95%
10,95%
Cezary Oliszewski
399 600
399 600
9,99%
9,99%
Pozostali*
2 710 357
2 710 357
67,76%
67,76%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Notowania

Prezentacje

FAQ

A

A

Zadaj pytanie

Chcesz zadać nam pytanie lub dowiedzieć się czegoś więcej o Duality? Prześlij je do nas, a my odpowiemy i włączymy je do regularnych sesji Q&A.

Dane kontaktowe

Kontakt dla inwestorów: investors[at]dualitygames.eu
zachęcamy do skorzystania z powyższego formularza kontaktowego

Kontakt dla mediów: media[at]dualitygames.eu

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
al. Nyska 87/51,
50-505 Wrocław
tel: (+48) 71 307 36 24
fax: (+48) 71 719 91 55
email: info@blueoak.pl
www.blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 84 40
www.bdm.com.pl