Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwałpodjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r.Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwałyPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI