Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy

Raport bieżący 5/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka zaakceptowała oraz przyjęła warunki dotyczące przyznania grantu od Epic Games Inc. na grę Unholy w ramach programu The Epic MegaGrants (dalej jako: … Dowiedz się więcej

Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)

Raport bieżący 4/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku Emitent objął 240 (słownie: dwieście czterdzieści) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie … Dowiedz się więcej

Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki

Raport bieżący 2/2021 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że po dokonaniu szczegółowej analizy polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, w dniu 12 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 1/02/2021 w sprawie … Dowiedz się więcej