Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation

Raport bieżący 20/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada Emitent powziął informacje o rozpoczęciu procesu certyfikacji gry Barn Finders (dalej jako: Gra) na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation. W ww. procesie Emitent … Dowiedz się więcej