Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego – Członka Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku, w dniu 18 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Jana Szmidta na członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy Pana Michała Jana … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 marca 2022 r.(„NWZ”). Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Podstawa prawna: § 4 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport roczny Spółki za 2021 … Dowiedz się więcej