Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ustalenie daty publikacji gry Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zawartych w Raporcie Rocznym opublikowanym w dniu 21 marca 2023 roku informuje o ustaleniu wstępnej daty premiery gry Unholy (dalej jako: Gra) na dzień 20 lipca 2023 roku. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ustaleniu daty udostępnienia wersji demonstracyjnej Gry … Dowiedz się więcej