Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”. Podstawa prawna: § 4 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI