Zwiększenie budżetu gry Unholy

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku został podpisany aneks do umowy z dnia  25 stycznia 2021 roku (dalej: Umowa), która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 Games SPA (dalej … Dowiedz się więcej

Big Project reveal – Barn Finders 2: Europa

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedziami mamy przyjemność opowiedzieć Państwu o tym jaki to projekt kryje się pod kryptonimem Big Project i w co chcemy się mocno zaangażować jako firma w nadchodzącym czasie. Dodam jeszcze, że projekt obecnie znajduję się w fazie koncepcyjnej, natomiast dość jasno wiemy, co chcemy osiągnąć i z czego czerpać inspirację. Zachęcamy … Dowiedz się więcej