Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Raport bieżący 9/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. (dalej jako: ZWZ).

W celu zapewnienia transparentnej komunikacji z Akcjonariuszami Spółki oraz w związku z zamiarem przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kluczowych warunków brzegowych programu motywacyjnego, którego wdrożenie planowane jest w Spółce, Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o jego ponownym zwołaniu w możliwie najbliższym terminie. W dokumentacji zawierającej ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zamierza, w ramach projektów uchwał, przedstawić Akcjonariuszom wspomniane wyżej kluczowe warunki programu motywacyjnego.

Ponadto ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewni Akcjonariuszom odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z takimi warunkami przed przystąpieniem do głosowania w tym zakresie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane niezwłocznie w nowym terminie o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.