Raport sprzedażowy dotyczący dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders na PC

Raport bieżący 12/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości popremierowy raport dotyczący sprzedaży dodatku Amerykan Dream do gry Barn Finders (dalej jako: Dodatek), który miał swoją premierę na platformie STEAM w dniu 22 czerwca 2021 r.

Sprzedaż Dodatku na platformie Steam po 90 godzinach od premiery przekroczyła 5000 sztuk. W ocenie Zarządu wydanie Dodatku wpłynęło również na wzrost sprzedaży podstawowej wersji gry Barn Finders.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Dodatek w serwisie Steam otrzymał mieszane oceny, co przekłada się na 57% pozytywnych recenzji wystawionych przez użytkowników. Emitent pracuje nad aktualizacjami do Dodatku, które mają na celu podniesienie średniej ocen.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.