Ustalenie daty premiery gry pełnej wersji gry Accident oraz dodatku pt. „Amerykan Dream” do gry BarnFinders

Raport bieżący 10/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o ustaleniu daty premiery pełnej wersji (wyjście z Early Access) gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam na dzień 22 lipca 2021 r.

Przy wydaniu Gry, Spółka pełni rolę współproducenta, razem ze spółką Glob Games Studio sp. z o.o. oraz współwydawcy, razem ze spółką PlayWay S.A. Emitent jest właścicielem praw majątkowych do Gry.

Cena jednostkowa Gry została ustalona na 14,99 USD.

Ponadto w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 23 września 2020 r. Zarząd Emitenta informuje o ustaleniu daty premiery dodatku pt. „Amerykan Dream” (dalej jako: DLC) do gry BarnFinders na dzień 22 czerwca 2021 r. Emitent jest producentem oraz wydawcą DLC.

Cena jednostkowa DLC została ustalona na 11,99 USD.

DLC zawierać będzie m. in. 3 nowe mapy do odkrycia, nowe przedmioty do sprzedaży, naprawy, czyszczenia i montażu, a także kolejne elementy mechaniki rozgrywki.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.