Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy

Raport bieżący 5/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka zaakceptowała oraz przyjęła warunki dotyczące przyznania grantu od Epic Games Inc. na grę Unholy w ramach programu The Epic MegaGrants (dalej jako: Grant).

Kwota przyznanego Grantu wynosi 35.000,00 USD (tj. około 130.000,00 zł) i w całości zostanie przeznaczona na produkcję gry Unholy. Zgodnie z regulaminem programu Grant jest bezzwrotny oraz nie wiąże się z żadnymi biznesowymi, prawnymi ani finansowymi zobowiązaniami ze strony Emitenta.

Epic Games Inc. to jeden z najważniejszych globalnych wydawców gier wideo. Program The Epic MegaGrants skierowany jest m. in. do twórców gier, którzy w swojej pracy wykorzystują silnik Unreal Engine. W opinii Zarządu Spółki, przyznane dofinansowanie potwierdza międzynarodowy zasięg gry Unholy jako projektu gamingowego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.