Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki

Raport bieżący 2/2021 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że po dokonaniu szczegółowej analizy polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, w dniu 12 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 1/02/2021 w sprawie … Czytaj dalej Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki