Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowyPobierz
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok obrotowyPobierz
Informacja dodatkowa do sprawozdaniaPobierz
Sprawozdanie ZarząduPobierz
Sprawozdanie z badania 4audytPobierz