Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego – Członka Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku, w dniu 18 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Jana Szmidta na członka Rady Nadzorczej.


Życiorys zawodowy Pana Michała Jana Szmidta wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do raportu.
Podstawa Prawna § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.