Informacja dotycząca Kapitału Docelowego i Programu Motywacyjnego

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z pytaniami dotyczącymi projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informujemy, iż Zarząd Duality S.A. nie planuje obecnie emisji akcji.

Zapisy o kapitale docelowym zawarte w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są jedynie powieleniem już istniejących zapisów Statutu dot. kapitału docelowego (zachęcamy do zapoznania się z aktualnym statutem tutaj: AKTUALNY STATUT), jednakże z wyodrębnieniem części na potrzeby planowanego programu motywacyjnego, który będzie podlegał oddzielnemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Celem Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zatwierdzenie celów programu motywacyjnego w takiej formie, aby był on ambitny i bezpośrednio powiązany z dynamicznym rozwojem Spółki. Ponadto Zarząd planuje przestawić Regulamin Radzie Nadzorczej w takiej formie, aby był on podzielony na kilka etapów i związany z długofalowym rozwojem firmy, a wskaźniki, na których będzie się opierał były ilościowe, rzetelne i zakładające znaczny rozwój.

W części uchwały dotyczącej „Kapitału inwestorskiego” Zarząd Duality S.A. wyraźnie podkreśla, iż nie planuje obecnie korzystać z tego uprawnienia, podobnie jak nie korzystał z niego do tej pory na podstawie analogicznych zapisów obowiązującego już Statutu Spółki, które dają takie uprawnienie do dnia 31 października 2022 roku. W naszej ocenie sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, płynność finansowa zachowana, a przed nami kolejne premiery, które mogą wpłynąć na dalszą poprawę i wzrost wyników. Nie ma zatem potrzebny i podstaw do tego, aby przeprowadzać dodatkową emisję akcji.

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać Państwa ewentualne wątpliwości.

Z poważaniem
Zarząd Duality S.A.