Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r.

RB EBI 03/2021

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: DUA_raport_kwartalny_Q1_2021