Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Raport bieżący 9/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. (dalej jako: ZWZ). W celu zapewnienia transparentnej komunikacji z Akcjonariuszami Spółki oraz w związku z zamiarem przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kluczowych warunków … Czytaj dalej Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca Kapitału Docelowego i Programu Motywacyjnego

Szanowni Akcjonariusze, W związku z pytaniami dotyczącymi projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informujemy, iż Zarząd Duality S.A. nie planuje obecnie emisji akcji. Zapisy o kapitale docelowym zawarte w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są jedynie powieleniem już istniejących zapisów Statutu dot. kapitału docelowego (zachęcamy do zapoznania się z aktualnym statutem tutaj: AKTUALNY STATUT), jednakże z … Czytaj dalej Informacja dotycząca Kapitału Docelowego i Programu Motywacyjnego

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 8/2021 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport bieżący 7/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w dniu 5 maja 2021 r. powziął informację, że liczba graczy oczekujących na zakup gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam (tzw. Wishlist) przekroczyła 80 tys. graczy. Premiera pełnej … Czytaj dalej Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:Raport roczny Spółki za 2020 rok … Czytaj dalej Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy