Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 14 grudnia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ustalenie daty publikacji gry Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zawartych w Raporcie Rocznym opublikowanym w dniu 21 marca 2023 roku informuje o ustaleniu wstępnej daty premiery gry Unholy (dalej jako: Gra) na dzień 20 lipca 2023 roku. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ustaleniu daty udostępnienia wersji demonstracyjnej Gry … Dowiedz się więcej

Popremierowy raport sprzedażowy Barn Finders Bid Wars DLC

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 2/2023 informuje, że premiera dodatku Barn Finders Bid Wars DLC w wersji na PC miała miejsce w dniu 18 maja 2023 r. Premiera dodatku połączona została z promocją podstawowej wersji Barn Finders oraz Amerykan Dream DLC. Wynik sprzedaży … Dowiedz się więcej

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 5/2023

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje,że w opublikowanym w dniu 26 maja 2023 r. raporcie ESPI nr 5/2023 w treściraportu nastąpiła oczywista omyłka pisarska odnosząca się do wynikówsprzedaży. Wprowadzono także klaryfikację okresu za jaki podawane są wynikisprzedaży. W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.Było:Wynik sprzedaży na moment publikacji … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI