Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Kategorie EBI

Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje Raport Roczny Spółki za 2022rok obrotowy.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A. dot. projektu Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dot. zawarcia umowy współpracy z 505 Games S. p. A. która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 … Czytaj dalej Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A. dot. projektu Unholy

Big Project reveal – Barn Finders 2: Europa

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedziami mamy przyjemność opowiedzieć Państwu o tym jaki to projekt kryje się pod kryptonimem Big Project i w co chcemy się mocno zaangażować jako firma w nadchodzącym czasie. Dodam jeszcze, że projekt obecnie znajduję się w fazie koncepcyjnej, natomiast dość jasno wiemy, co chcemy osiągnąć i z czego czerpać inspirację. Zachęcamy … Czytaj dalej Big Project reveal – Barn Finders 2: Europa