Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:Raport roczny Spółki za 2020 rok … Czytaj dalej Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Raport sprzedażowy dotyczący gry Barn Finders w wersji na PC

Raport bieżący 6/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że sprzedaż gry Barn Finders (dalej jako: Gra) w wersji na PC od premiery do dnia publikacji niniejszego raportu przekroczyła 100 tys. sztuk. Natomiast, liczba osób wciąż oczekujących na … Czytaj dalej Raport sprzedażowy dotyczący gry Barn Finders w wersji na PC

Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy

Raport bieżący 5/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka zaakceptowała oraz przyjęła warunki dotyczące przyznania grantu od Epic Games Inc. na grę Unholy w ramach programu The Epic MegaGrants (dalej jako: … Czytaj dalej Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy

Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)

Raport bieżący 4/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku Emitent objął 240 (słownie: dwieście czterdzieści) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie … Czytaj dalej Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)

Zawarcie umowy wydawniczej na portowanie gry Barn Finders na konsole Nintendo

Raport bieżący 3/2021 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku zawarta została umowa z MD Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MD Games), której przedmiotem jest wykonanie portu … Czytaj dalej Zawarcie umowy wydawniczej na portowanie gry Barn Finders na konsole Nintendo