100 tys. sprzedanych kopii
100 tys. zapisów na wishlist

Steam Global Top Wishlisht

Chinese version

VR