Popremierowy raport sprzedażowy Barn Finders Bid Wars DLC

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 2/2023 informuje, że premiera dodatku Barn Finders Bid Wars DLC w wersji na PC miała miejsce w dniu 18 maja 2023 r. Premiera dodatku połączona została z promocją podstawowej wersji Barn Finders oraz Amerykan Dream DLC. Wynik sprzedaży na moment publikacji raportu przedstawia się następująco:
Barn Finders Bid Wars DLC – 3 639 tys. sztuk
Barn Finders – 4 577,00 tys. sztuk
Barn Finders Amerykan Dream – 1 521,00 tys. sztuk
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.