Ustalenie daty publikacji gry Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zawartych w Raporcie Rocznym opublikowanym w dniu 21 marca 2023 roku informuje o ustaleniu wstępnej daty premiery gry Unholy (dalej jako: Gra) na dzień 20 lipca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ustaleniu daty udostępnienia wersji demonstracyjnej Gry na dzień 12 czerwca 2023 roku na platformie Steam. Publikacja dema to realizacja etapu produkcyjnego oraz marketingowego Gry i ma na celu oszacowanie potencjału tytułu. Demo weźmie udział w Festiwalu Steam Next, który odbędzie się w dniach 19 – 26 czerwca 2023 roku.

Zarząd informuje, iż data premiery pełnej wersji gry Unholy zostanie ostatecznie potwierdzona po zebraniu opinii graczy na temat produkcji celem zaimplementowania ewentualnych usprawnień w pełnej wersji Gry.

Emitent zdecydował się przekazać niniejszą wiadomość z uwagi na istotne znaczenie gry Unholy na przyszłe wyniki finansowe Spółki, która jest aktualnie kluczową produkcją w portfolio gier Emitenta