Rozpoczęcie prac nad dodatkiem pt. „Amerykan Dream” do gry BarnFinders

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad dodatkiem pt. „Amerykan Dream” do gry BarnFinders (dalej jako: DLC). Emitent będzie producentem oraz wydawcą DLC.

Gra Barn Finders polega na wcieleniu się w poszukiwacza cennych przedmiotów w opuszczonych szopach, wylicytowanych magazynach oraz innych tajemniczych lokacjach. DLC zawierać będzie m. in. 3 nowe mapy do odkrycia, nowe przedmioty do sprzedaży, naprawy, czyszczenia i montażu, a także kolejne elementy mechaniki rozgrywki.

Premiera DLC planowana jest na I kw. 2021 r. Dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI.

W opinii Zarządu Emitenta, pozytywny odbiór DLC przyczyni się do zwiększenia sprzedaży serii gry Barn Finders.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w przyszłości.