Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry BarnFinders na platformie Steam

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że gra BarnFinders w wersji na PC w sklepie Steam (dalej jako: Gra), która miała premierę w dniu 15 czerwca 2020 r., w ciągu 72 godzin od premiery została sprzedana w liczbie około 26 tys. sztuk.

Emitent jest twórcą oraz właścicielem praw majątkowych do Gry. Ponadto, Spółka informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu, zwróciły się wszelkie koszty, jakie Spółka poniosła w związku z wytworzeniem Gry.

Gra w serwisie Steam jest bardzo pozytywnie oceniana przez graczy, co przekłada się na 82% pozytywnych recenzji wystawionych przez użytkowników.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w przyszłości.