Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Accident na PC

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej widomości popremierowy raport dotyczący sprzedaży gry Accident (dalej jako: Gra), która miała swoją premierę na platformie STEAM w dniu 14 października 2020 r. (w formule wczesnego dostępu).

Łączna kwota przychodów ze sprzedaży Gry, a także zaliczki w wysokości 40 tys. USD z tytułu sprzedaży Gry na rynku chińskim oraz wkładu współinwestora, tj. Rocket People Games sp. z o.o., w wysokości 125 tys. PLN przekroczyła sumę kosztów produkcji Gry. Tym samym wszelkie koszty związane z produkcją Gry zwróciły się w całości w ciągu niecałych 24 godzin od premiery.

Przy wydaniu Gry, Spółka pełni rolę współproducenta, razem ze spółką Glob Games Studio sp. z o.o. oraz współwydawcy, razem ze spółką PlayWay S.A. Emitent jest właścicielem praw majątkowych do Gry.

Premiera pełnej wersji Gry planowana jest na Q1-Q2 2021 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Gra w serwisie Steam jest bardzo pozytywnie oceniana przez graczy, co przekłada się na 92% pozytywnych recenzji wystawionych przez użytkowników.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.