Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Accident na PC

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej widomości popremierowy raport dotyczący sprzedaży gry Accident (dalej jako: Gra), która miała swoją premierę na platformie STEAM w dniu 14 października 2020 r. (w formule wczesnego dostępu).

Przychód ze sprzedaży Gry na platformie Steam po 48 godzinach od premiery przekroczył kwotę, od której Emitent przekazuje współproducentowi i współinwestorowi tylko część osiąganych przychodów (szczegółowe informacje w Dokumencie Informacyjnym Emitenta). Na moment publikacji niniejszego raportu sprzedaż gry na platformie Steam przekroczyła 10 tys. sztuk.

Przy wydaniu Gry, Spółka pełni rolę współproducenta, razem ze spółką Glob Games Studio sp. z o.o. oraz współwydawcy, razem ze spółką PlayWay S.A. Emitent jest właścicielem praw majątkowych do Gry.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Gra w serwisie Steam jest bardzo pozytywnie oceniana przez graczy, co przekłada się na 88% pozytywnych recenzji wystawionych przez użytkowników.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.