Istotna informacja dotycząca gry Barn Finders

Raport bieżący 14/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu uzyskiwania statusu wydawcy gier na konsolach Microsoft oraz Sony oraz o samodzielnym wydaniu gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation 4 i 5 (dalej jako: Gra).

Termin premiery Gry na ww. konsolach zależny jest od daty uzyskania statusu wydawcy przez Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.