Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. powziął informację, iż do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Aleksego Uchańskiego o przekroczeniu progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Załączniki: /wp-content/uploads/Aleksy_Uchanski_zawiadomienie_art._69_Ustawy_o_ofercie_202011191908005670.pdf