Przesunięcie daty premiery pełnej wersji gry Accident w sklepie Steam

Raport bieżący 17/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o przesunięciu daty premiery pełnej wersji (wyjście z Early Access) gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam, która pierwotnie była planowana na 22 lipca 2021 r.

Powodem przesunięcia daty premiery jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów (Quality Assurance) oraz wyeliminowanie znalezionych błędów. Nowa data premiery Gry nie jest jeszcze znana, jednakże zostanie poprzedzona dodatkowymi beta testami z graczami. O jej ustaleniu Spółka poinformuje za pośrednictwem raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.