Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DUALITY SA LISTA AKCJONARIUSZY