Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2021 r.

Raport bieżący 15/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2021 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.