Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 28 lutego 2024 r., w godzinach popołudniowych, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożonej przez Pana Tomasza Czajkowskiego, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji tj. 28 lutego 2024 roku. Powodem rezygnacji są zobowiązania osobiste.

Zarząd dziękuje Panu Tomaszowi Czajkowskiemu za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.