Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2021, zgodnie z którym: 

– raport roczny za rok 2020 zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2021 r. 

– raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2021 r. 

– raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2021 r. 

– raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2021 r. 

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do dnia 21 marca 2021 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.