Przyznanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) działając na podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że otrzymał dostęp do systemu ESPI w trybie Emitent ASO. W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.